CHOVANCOVÁ, Romana. Dvouohnisková FCS ve výzkumu koloidů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38468. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.

Uložit do Citace PRO