SEHNAL, Tomáš. Zjištění vlivu prostředí na hydrataci portlandského cementu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38485. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Šiler.
Uložit do Citace PRO