ONDRÁŠEK, Michael. Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.

Uložit do Citace PRO