HANUŠ, Ivan. USB měřicí modul pro virtuální instrumentaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38489. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Havránek.
Uložit do Citace PRO