CHOLASTA, Lukáš. Měření a porovnání jízdních parametrů vozidel v různých jízdních režimech [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO