LINDOVSKÁ, Lucie. RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Oplatek.

Uložit do Citace PRO