JOJA, Marie. Obnova areálu Tasovického mlýna [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO