NEVĚČNÁ, Anna. RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Oplatek.
Uložit do Citace PRO