MACUROVÁ, Lenka. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Tomáš Rusín.
Uložit do Citace PRO