ZIMOLOVÁ, Markéta. Mezní podmínky v tvařitelnosti plechů s povlakem cínu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3853. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO