KORDÍK, Pavel. VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38532. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO