STEHLÍK, Michal. Radnice Brno – Sever [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO