HAVRÁNEK, Jan. Koncepce jednotlivých kategorií letounů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Zablatzký.
Uložit do Citace PRO