JANČA, Martin. Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38554. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Šiler.
Uložit do Citace PRO