KOPECKÝ, Martin. Radnice Brno – Sever [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Sochor.

Uložit do Citace PRO