BRHELOVÁ, Jaroslava. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Koleček.
Uložit do Citace PRO