KŘÍŽ, Jan. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38586. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Wahla.

Uložit do Citace PRO