KLAPIL, Ondřej. Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38587. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO