MALÁSEK, Jan. Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38592. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO