LIBICHER, Radek. Návrh regulátoru otáček pro BLDC motor použitý pro quadrocopter [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38599. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Libor Veselý.

Uložit do Citace PRO