KULHÁNEK, Zdeněk. Aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska - rešerše [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Polzer.
Uložit do Citace PRO