WERTHEIM, Michal. Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38605. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Peter Honec.

Uložit do Citace PRO