SVOBODA, Petr. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO