VANĚK, Martin. Využití vybraných fluorescenčních technik k charakterizaci mikrobiálních buněk [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO