ŠTĚPÁNEK, Jindřich. Výpočet ekvitermní křivky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3863. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO