TEPLÍČKOVÁ, Jana. STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38635. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO