KLÍR, Tomáš. Návrh zařízení s rozhraním USB [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Antonín Hudec.
Uložit do Citace PRO