TUMOVÁ, Šárka. Charakterizace kosmetických disperzí odstředivým analyzátorem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Leoš Doskočil.
Uložit do Citace PRO