NOVÁK, Pavel. Šnekový dopravník drceného kameniva. Online, Bakalářská práce, vedoucí Milan Řezníček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38658. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO