HÁJOVSKÁ, Pavla. Polysacharid-proteinové gely [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO