SÝKORA, Jiří. Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38680. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.
Uložit do Citace PRO