VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 2/2015 [online]. 25. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015, 34 s. [cit. 2021-01-26]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38690
Uložit do Citace PRO