KOŘÍNEK, Radim. Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38698. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.

Uložit do Citace PRO