CIGÁNEK, Martin. Příprava a studium reaktivity nové série N,N‘-substituovaných diketopyrrolopyrrolů (DPP) pro organickou fotoniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jozef Krajčovič.

Uložit do Citace PRO