ŠURÁŇOVÁ, Zuzana. Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií v pozdní stacionární fázi [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38706. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO