KÓSOVÁ, Michaela. Podnikatelský záměr pro založení studentské kavárny [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO