PUČÁLKA, Lukáš. Návrh dvounápravového podvozku traktorového nosiče [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO