BASHRI, M. S. R., M. IBN IBRAHIMY a S. M. A. MOTAKABBER. Design of a Wideband Inductively Coupled Loop Feed Patch Antenna for UHF RFID Tag. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 38-44 [cit. 2021-6-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0038
Uložit do Citace PRO