SLEZAK, J. a T. GOTTHANS. Design of Passive Analog Electronic Circuits Using Hybrid Modified UMDA algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 161-170 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0161
Uložit do Citace PRO