GUO, R., X. MAO, S. LI, Y. WANG a X. WANG. A Fast DOA Estimation Algorithm Based on Polarization MUSIC. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 214-225 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0214
Uložit do Citace PRO