KRŇÁVKOVÁ, Martina. Energetické nápoje v současné výživě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO