KRČÁL, Petr. Deskripce vnitřních a univerzálních brousících strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.

Uložit do Citace PRO