JENÍK, Ivan. Identifikace parametrů elasto-plastických modelů materiálu z experimentálních dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Kubík.
Uložit do Citace PRO