LIČMAN, Petr. Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.

Uložit do Citace PRO