NOVOTNÝ, Jan. Zpracování signálu UHF RFID čtečky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38793. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.
Uložit do Citace PRO