RYBA, Ivan. Měření permitivity materiálů koaxiální sondou [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.

Uložit do Citace PRO