RYBA, Ivan. Měření permitivity materiálů koaxiální sondou [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.
Uložit do Citace PRO