ŠEDO, Ondrej. Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kolka.

Uložit do Citace PRO