KUBÍN, Martin. Zajišťovací mechanismus kontejneru [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3881. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Břetislav Mynář.

Uložit do Citace PRO