KUBÍN, Martin. Zajišťovací mechanismus kontejneru [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3881. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Břetislav Mynář.
Uložit do Citace PRO