HOŘÁK, Jan. Řízení krokových motorů se zpětnou vazbou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Dřínovský.
Uložit do Citace PRO