GÁBOR, Tomáš. Návrh embedded systému [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Götthans.
Uložit do Citace PRO